Fiskestämma !

FISKESTÄMMA Skrivet av Styrelsen 2014-02-25 11:08 Björkasjö FVO kallar härmed till Fiskestämma.Söndagen den 16:e mars klockan 13.00 Svartrå Sockenstuga. Styrelsen