Björkasjö fiskevårdsområde bildades 1991 och innefattar: Björkasjö och Mjällsjön, bäck mellan Björkasjön och Mjällsjön, Rammbäcken, Rammsjön och en icke namngiven sjö samt bäcken mellan denna sjö och Rammsjön.

Allmänt om fiskevårdsområdesförening

Våra sjöar och vattendrag är med sina fiskbestånd oersättliga naturtillgångar som måste vårdas och tas till vara. Oftast är det flera fiskerättsägare i samma vattenområde. En samverkan mellan dessa är därför nödvändig för att samordna fisket och fiskevården. Ett fiskevårdsområde är den mest lämpliga samarbetsformen, som gör det möjligt att på ett enkelt och rationellt sätt förvalta fisket. Själva den organisatoriska formen kallas fiskevårdsområdesförening.

Man kan fatta gemensamma beslut om hur man ska fiska, om hela eller del av fisket skall utarrenderas eller upplåtas genom kortförsäljning etc. En reglering av fisket kan vara nödvändig för att skydda en viss fiskart genom t ex bestämmelser om minimått, maskstorlek i fiskredskap,  förbudsområde m m. Även gemensamma beslut i ekonomiska frågor är nödvändiga.

De beslut som fiskerättsägarna gemensamt fattar är bindande och måste följas av alla. Detta är en stor fördel, när det gäller att t ex beivra olagligt eller olovligt fiske (”tjuvfiske”).
Ett fiskevårdsområde kan på ett enkelt och rationellt sätt klara förvaltningen av samfällt fiske.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>